Zajęcia na basenie rekreacyjnym (tylko Legionowo "Wodne Piaski"):

Odbywają się w formie nauki przez zabawę w wodzie.

Oswajanie z wodą, nauka wydechu do wody (bombelki), zanurzania głowy. Nurkowanie, skoki do wody. Pływanie na brzuchu i na plecach z makaronem. Nauka pływania z deską. Ćwiczenia z wykorzystaniem deski do stylu grzbietowego i dowolnego.

Zajęcia w basenie rekreacyjnym prowadzone są przez jednego lub dwóch instruktorów będących w wodzie (zależnie od liczebności grupy). Maksymalna liczba osób 10, po 5-6 osób na instruktora. Głębokość basenu 1 m.

 

Zajęcia na basenie sportowym:

Grupa podstawowa nauka/doskonalenie 30 minut.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym.

Umiejętności pływaka:

dziecko słabo oswojone z wodą, pływa z makaronem na brzuchu i plecach,

ćwiczenia z makaronem.

Grupa średniozaawansowana 30 minut.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym.

Umiejętności pływaka:

potrafi zanurzać głowę pod wodą,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską lub bez deski na grzbiecie,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską na piersiach,

nie boi się skoków do wody.

Grupa zaawansowana 30 minut. 

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym.

Umiejętności pływaka:

potrafi wykonać wydechy do wody,

potrafi pływać stylem grzbietowym,

potrafi wykonać ćwiczenia z przyborem do stylu dowolnego (kraula),

potrafi wykonać skok na nogi ze słupka startowego.

Grupa  - "zaawansowana plus", 45 minut.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym.

Umiejętności pływaka:

potrafi pływać stylem grzbietowym,

pływanie elementarne stylem dowolnym (kraulem) bez przyboru,

potrafi wykonać skok startowy ze słupka startowego (na główkę),

podstawy stylu klasycznego i motylkowego.

Grupa nauka i doskonalenie pływania dorosłych 45 minut.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym.

Umiejętności pływaka:

potrafi zanurzać głowę pod wodą,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską lub bez deski na grzbiecie,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską na piersiach.