Ogólne informacje


1. Każda osoba rozpoczynająca przygodę z pływaniem zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem organizatora zajęć jak i regulaminem pływalni.

2. Uczestnik jest zdrowy, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych - pływania.

3. Każda osoba uczestnicząca w zającach indywidualnych oraz grupowych powinna posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową NNW.

5. Uczestnik zajęć spożywa ostatni posiłek na min. 1 godzinę przed zajęciami.

6. Rodzice, opiekunowie mają zakaz wchodzenia na płytę pływalni w ubraniu.

7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, opiekunowie.

8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora np. awarii na pływalni zajęcia odbędą się w innym terminie.

9. Zapisy odbywają się telefonicznie (zajęcia indywidualne) lub przez SMS (zajęcia grupowe).

10. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów organizatora zajęć i pływalni.

11. Jeżeli Państwo nie wyrażają zgody na publikację wizerunku na stronie plywanieannaczyz.pl ewentualnie w mediach społecznościowych Pływanie Anna Czyż proszę zgłosić zastrzeżenie sms

 

Zajęcia grupowe


1. Rok szkolny zajęć grupowych składa się z dwóch semestrów. Dni zajęć są wymienione na stronie pod grafikiem. 

Rezerwacja miejsca na kursie grupowym następuje po w momencie zgłoszenia uczestnika przez SMS, i obejmuje cały semestr (do 11 lutego 2024 r.).

 

Zapisy przez SMS pod numer telefonu 501-586-747.

Imię i Nazwisko:

wiek:

grupa i godzina:

numer telefonu kontaktowy:

adres e-mail:

 

2. Osoby przyjęte na kurs grupowy w późniejszym terminie wnoszą opłatę w zależności od ilości pozostałych zajęć do końca semestru.

3. Opłaty za kurs należy dokonać gotówką lub przelewem na konto bankowe przed pierwszymi zajęciami.

4. Grupa może powstać w każdym momencie po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

5. Osoby oczekujące na utworzenie grupy zostaną natychmiast powiadomione o możliwościach rozpoczęcia kursu.

6. Kursant zajęć grupowych może odwołać zajęcia najpóźniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia zajęć grupowych SMS-em, co umożliwia odrobienie zajęć w umówionym terminie w danym opłaconym semestrze. W ostatnim tygodniu semestru nie umawiamy odrabiania zajęć.

Brak informacji o odwołaniu uniemożliwia odrobienie zajęć i sprawia, że zajęcia przepadają.

7.
Pływalnia FALA Stanisławów Pierwszy (Nieporęt)
Zajęcia grupowe 30 minutowe dostają limit czasu 45 minut od przejścia przez bramę, a więc 15 minut na rozebranie przed i ubranie po zajęciach oraz 30 minut zajęć. Przekroczenie tego limitu jest naliczane według cennika pływalni.
Zajęcia grupowe 45 minutowe dostają limit czasu 60 minut od przejścia przez bramę, a więc 15 minut na rozebranie przed i ubranie po zajęciach oraz 45 minut zajęć. Przekroczenie tego limitu jest naliczane według cennika pływalni.

Na pływalni "Wodne Piaski" limity zarówno dla zajęć 30 minutowych jak i 45 minutowych są 60 minutowe.

Pływalnia na ul. Królowej Jadwigi w Legionowie:
Wejście jest na określoną godzinę, wyjście również (nie ma strefy rekreacyjnej, trzeba opuścić płytę basenu).

8. Uczestnik wchodzi na zajęcia na podstawie wpisu na listę szkoły pływania w kasie pływalni.

9. W przypadku rezygnacji obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia od zgłoszenia chęci rezygnacji SMSem.

10. W przypadku zamknięcia basenu ze względu na COVID-19, pieniądze nie przepadają, opłacone zajęcia przenoszone są na kolejny semestr.

 

Zajęcia indywidualne


1. Zajęcia indywidualne prowadzone są cały rok w umówionym terminie.

2. Kursant nie spóźnia się na lekcję z uwagi na częsty brak możliwości opóźnienia zakończenia lekcji.

3. Kursant indywidualny może odwołać zajęcia najpóźniej 1 dzień przed terminem zajęć telefonicznie lub SMS-em. W sytuacjach wyjątkowych można odwołać zajęcia najpóźniej 6 godziny przed ich terminem. SMSy z odwołaniami nie są odczytywane w nocy.

4. Zajęcia indywidualne nie odwołane lub odwołane w ostatniej chwili później niż 6 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć są płatne jak by się odbyły.

5. Opłata za zajęcia indywidualne jest jednorazowa.