WTOREK ŚRODA CZWARTEK   SOBOTA
  SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

SPORTOWY

BASEN REKREACYJNY

  SPORTOWY
  17:30 - 18:00 (30') nauka/doskonalenie grupa podstawowa   17:30 - 18:00 (30') nauka/doskonalenie grupa podstawowa 17:30 - 18:00 (30') (4 - 6 lat) nauka/doskonalenie  17:30 - 18:00 (30') nauka/doskonalenie grupa podstawowa     9:00 - 9:45 (45') aqua aerobik
  18:00 - 18:30 (30') doskonalenie grupa średniozaawansowana 18:00 - 18:30 (30') (4 - 6 lat) nauka/doskonalenie 18:00 - 18:30 (30') doskonalenie grupa średniozaawansowana 18:00 - 18:30 (30') (4 - 6 lat) nauka/doskonalenie 18:00 - 18:30 (30') doskonalenie grupa średniozaawansowana 18:00 - 18:30 (30') (4 - 6 lat)  nauka/doskonalenie   9:00 - 9:45 (45') grupa zaawansowana+
  18:30 - 19:00 (30') doskonalenie grupa zaawansowana 18:30 - 19:00 (30') (5 - 7 lat) nauka/doskonalenie 18:30 - 19:00 (30')  doskonalenie grupa zaawansowana 18:30 - 19:00 (30') (5 - 7 lat) nauka/doskonalenie 18:30 - 19:00 (30') doskonalenie grupa zaawansowana 18:30 - 19:00 (30') (5 - 7 lat)  nauka/doskonalenie   9:45 - 10:15 (30') nauka/doskonalenie grupa podstawowa
  19:00 - 19:45 (45') grupa zaawansowana + 19:00 - 19:30 (30') (4 - 6 lat) nauka/doskonalenie 19:00 - 19:45 (45') grupa zaawansowana +   19:00 - 19:45 (45') grupa zaawansowana + 19:00 - 19:30 (30') (4 - 6 lat)  nauka/doskonalenie   10:15 - 10:45 (30') nauka/doskonalenie grupa zaawansowana
          10:45 - 11:15 (30') nauka/doskonalenie grupa zaawansowana
  19:45 - 20:30 (45') aqua aerobik   19:45 - 20:30 (45') aqua aerobik   19:45 - 20:30 (45') dorośli i młodzież - nauka i doskonalenie     11:15 - 11:45 (30') nauka/doskonalenie grupa podstawowa
          11:45 - 12:30 (45') grupa zaawansowana +

 

Zapisy na zajęcia grupowe przez SMS na numer 501-586-747 (imię i nazwisko, wiek, grupa, godzina, numer telefonu kontaktowego, adres email). 

Nie wiesz którą grupę wybrać? Wejdź na Wymagane umiejętności w grupach.

Płatność za zajęcia grupowe z góry za cały semestr, przed zajęciami. Możliwość płacenia w dwóch ratach, druga rata do 15 listopada 2021 r.
Pierwsza wpłata jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
Obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.

zajęcia 30 minutowe - 43 zł

zajęcia 45 minutowe - 48 zł

Cena zajęć obejmuje wstęp na każde zajęcia w postaci biletu 60 minut o wartości 8-12 zł; lub 75 minut (dla zajęć 45'). Uczestnik otrzymuje "pasek" na 60 (ew. 75) minut. Wykorzystane minuty ponad tę ilość będą każdorazowo rozliczane przez obsługę pływalni wg. jej cennika.

Uczestnik zajęć jest zapisany na liście "Pływanie Anna Czyż" w kasie przy wejściu na pływalnię. 

  

Semestr zimowy 2021/2022, Od 7 września 2021 do 20 lutego 2022

 

opłaty za wtorki (20 dni z zajęciami)

wtorki dni zajęć:
wrzesień 7 14 21 28
październik 5 12 19 26
listopad 2 9 16 23 30
grudzień 7 14 21
styczeń 11 18 25
luty 15

opłaty za środy (20 dni z zajęciami)

środy dni zajęć:
wrzesień 8 15 22 29
październik 6 13 20 27
listopad 3 10 17 24
grudzień 1 8 15 22
styczeń 12 19 26
luty 16

opłaty czwartki (18 dni z zajęciami)

czwartki dni zajęć:
wrzesień 9 16 23 30
październik 7 14 21 28
listopad 4 18 25
grudzień 2 9 16
styczeń 13 20 27
luty 17

opłaty soboty (18 dni z zajęciami)

soboty dni zajęć:
wrzesień 11 18 25
październik 2 9 16 23
listopad 6 13 20 27
grudzień 4 11 18
styczeń 15 22 29
luty 19

 


Dni wolne od zajęć:
30, 31 października, sobota, niedziela - dni przed świętem zmarłych
11 listopada, czwartek, Święto Niepodległości
23 grudnia - 9 stycznia, przerwa świąteczna
31 stycznia - 13 lutego, ferie szkolne


Semestr letni 2021/2022, od 22 lutego do 15 czerwca 2022

opłaty za wtorki (16 dni z zajęciami; zajęcia 30 minutowe 16 x 43 zł = 688 zł ; zajęcia 45 minutowe 16x48 zł =768 zł)

wtorki dni zajęć:

luty 22
marzec 1 8 15 22 29
kwiecień 5 12 19 26
maj 10 17 24 31
czerwiec 7 14

opłaty za środy (17 dni z zajęciami; zajęcia 30 minutowe 17 x 43 zł = 731 zł ; zajęcia 45 minutowe 17x48 zł =816zł)

środy dni zajęć:

luty 23
marzec 2 9 16 23 30
kwiecień 6 13 20 27
maj 4 11 18 25
czerwiec 1 8 15

opłaty czwartki (15 dni z zajęciami; zajęcia 30 minutowe 15 x 43 zł = 643 zł ; zajęcia 45 minutowe 15x48 zł =720 zł)

czwartki dni zajęć:

luty 24
marzec 3 10 17 24 31
kwiecień 7 21 28
maj 5 12 19 26
czerwiec 2 9

opłaty soboty (14 dni z zajęciami; zajęcia 30 minutowe 14 x 43 zł = 602 zł ; zajęcia 45 minutowe 14x48 zł =672 zł)

soboty dni zajęć:

luty 26
marzec 5 12 19 26
kwiecień 2 9 23
maj 7 14 21 28
czerwiec 4 11

Dni wolne od zajęć:
31 stycznia - 13 lutego, ferie szkolne
14 kwietnia - 17 kwietnia, przerwa świąteczna
30 kwietnia, sobota – dzień przed majówką
1 maja - 3 maja, niedziela – wtorek - majówka

 

Poniżej regulacje od kierownictwa pływalni, dotyczące organizacji zajęć:

Dodatkowe wytyczne dla organizatorów treningów i nauki pływania na pływalni
Wodne Piaski
- wszyscy wchodzą do holu głównego i dalej do szatni w maskach zgodnie z regulaminem
- nie tworzymy skupisk w holu głównym.
- rodzice czekają poza budynkiem
- do szatni wchodzą tylko uczestnicy zapisani na listach przesłanych przez szkółki, kluby,
stowarzyszenia (kasa nie zajmuje się wyjaśnianiem braku wpisów w tym celu prosimy o
kontakt do szkółki)
- zaleca się używanie czepków podczas treningów.
- czas na przebranie zostanie maksymalnie skrócony (tak aby kolejne grupy mogły wejść
na swoje zajęcia)
- po zakończeniu zajęć wszyscy zdają paski i opuszczają pływalnię ( trener prowadzi
grupę do szatni)
- korzystanie z pływalni poza treningiem tylko po wykupieniu bilety - pod warunkiem ze są
wolne miejsca.
- po treningu sprawnie korzystamy z pryszniców i przechodzimy do przebieralni
- staramy się nie moczyć włosów aby nie wymagały długiego suszenia.
- aby unikać skupisk szkółki nie mogą organizować spotkań, promocji, pobierania opłat w
holu głównym pływalni.
- zakazuje się przechodzenia w ubraniu na płytę basenową!!!
Takie zasady pozwolą na sprawne prowadzenie zająć przez wszystkich wynajmujących.