Ogólne informacje

1. Każda osoba rozpoczynająca przygodę z  pływaniem zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem organizatora zajęć jak i regulaminem pływalni.

2. Uczestnik jest zdrowy, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych - pływania.

3. Każda osoba uczestnicząca w zającach indywidualnych oraz grupowych powinna posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową NW.

5. Uczestnik zajęć spożywa ostatni posiłek na min. 1 godzinę przed zajęciami.

6. Rodzice, opiekunowie mają zakaz wchodzenia na płytę pływalni w ubraniu.

7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, opiekunowie.

8. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora np. awarii na pływalni zajęcia odbędą się w innym terminie.

9. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez SMS.

10. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminów organizatora zajęć i pływalni.

 

Zajęcia grupowe

1. Rok szkolny zajęć grupowych składa się z dwóch semestrów po 17 (zajęcia wtorkowe) lub 15 zajęć (sobotnie i niedzielne).

 

Zapisy telefonicznie. Dodatkowo w formularz kontaktowy na podstronie "Kontakt" proszę wpisać następujące dane kursanta:

Imię i Nazwisko:

wiek:

grupa i godzina:

numer telefonu kontaktowy:

adres e-mail:


2. Rezerwacja miejsca na kursie grupowym następuje po opłaceniu całego semestru lub pierwszej raty za semestr.

3. Osoby rozpoczynające kurs grupowy w późniejszym terminie wnoszą opłatę w zależności od ilości pozostałych zajęć do końca semestru.

4. Opłaty za kurs należy dokonać gotówką lub przelewem na konto bankowe przed pierwszymi zajęciami.

5. Grupa może powstać w każdym momencie po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

6. Osoby oczekujące na utworzenie grupy zostaną natychmiast powiadomione o możliwościach rozpoczęcia kursu.

7. Kursant zajęć grupowych może odwołać zajęcia najpóźniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia zajęć grupowych telefonicznie lub SMS-em, co umożliwia odrobienie zajęć  w innym terminie. Brak informacji o odwołaniu uniemożliwia odrobienie zajęć sprawia, że zajęcia przepadają.

8. Zajęcia grupowe 30 minutowe dostają limit czasu 45 minut od przejścia przez bramę, a więc 15 minut na rozebranie przed i ubranie po zajęciach oraz 30 minut zajęć. Przekroczenie tego limitu jest naliczane według cennika pływalni. Zajęcia grupowe 45 minutowe dostają limit czasu 60 minut od przejścia przez bramę, a więc 15 minut na rozebranie przed i ubranie po zajęciach oraz 45 minut zajęć. Przekroczenie tego limitu jest naliczane według cennika pływalni. Na pływalni "Wodne Piaski" limity zarówno dla zajęć 30 minutowych jak i 45 minutowych są 60 minutowe.

9. Uczestnik zajęć przed pierwszymi zajęciami otrzymuje karnet "Pływanie Anna Czyż", który musi za każdym razem okazywać przy wejściu na pływalnię. 

 

Zajęcia indywidualne

1. Zajęcia indywidualne prowadzone są cały rok w umówionym terminie.

2. Kursant nie spóźnia się na lekcję z uwagi na częsty brak możliwości opóźnienia zakończenia lekcji.

3. Kursant indywidualny może odwołać zajęcia najpóźniej 1 dzień przed terminem zajęć telefonicznie lub SMS-em. W sytuacjach wyjątkowych można odwołać zajęcia najpóźniej 4 godziny przed ich terminem.

4. Zajęcia indywidualne nie odwołane lub odwołane w ostatniej chwili później niż 4 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć są płatne jak by się odbyły.

5. Opłata za zajęcia indywidualne jest jednorazowa.