Zajęcia grupowe na pływalni "FALA" w Stanisławowie Pierwszym:

Zajęcia grupowe odbywają się we wtorki, w soboty i w niedziele.

we wtorki:

Grupa podstawowa i średniozaawansowana dorośli 45 minut godz. 20:15 - 21:00

w soboty:

Grupa I zaawansowana plus 45 minut godz. 12:15 - 13:00

Grupa II średniozaawansowana 30 minut godz. 13:00 - 13:30

Grupa III podstawowa i średniozaawansowana 30 minut godz. 13:30 - 14:00

Grupa IV podstawowa 30 minut godz. 14:00 - 14:30

Grupa V podstawowa 30 minut godz. 14:30 - 15:00

w niedziele:

Grupa I podstawowa 30 minut godz. 17:30 - 18:00

Grupa II średniozaawansowana 30 minut godz. 18:00 - 18:30

Grupa III dzieci zaawansowana 45 minut godz. 18:30 - 19:15 

Grupa IV dorośli doskonalenie pływania 45 minut godz. 18:30 - 19:15

 


SEMESTR LETNI od 16.02 do 16.06.2019

soboty, zajęcia 30 minutowe: 16 zajęć x 36 zł = 576 zł

soboty, zajęcia 45 minutowe: 16 zajęć x 40 zł = 640 zł

 

niedziele, zajęcia 30 minutowe: 16 zajęć x 36 zł = 576 zł

niedziele, zajęcia 45 minutowe: 16 zajęć x 40 zł = 640 zł

 


16 zajęć w semestrze:

soboty:

16 i 23 lutego,

2, 9, 16, 23 i 30 marca,

6, 13 i 27 kwietnia,

11, 18 i 25 maja,

1, 8 i 15 czerwca,

niedziele:

17 i 24 lutego,

3, 10, 17, 24 i 31 marca,

7, 14 i 28 kwietnia,

12, 19 i 26 maja,

2, 9 i 16 czerwca.

 

Przerwa na Święta Wielkiej Nocy 20 i 21 kwietnia.

Przerwa majówkowa 4 i 5 maja.

 

Opłata za zajęcia musi być wniesiona przed pierwszymi zajęciami w danym semestrze gotówką lub na konto bankowe:

61 1140 2004 0000 3502 4802 0454

bank: mBank

odbiorca: STAN-MARK Renata Czyż

tytuł przelewu: „FALA, imię i nazwisko uczestnika, grupa”

 

Uczestnik zajęć przed pierwszymi zajęciami otrzymuje karnet "Pływanie Anna Czyż", który musi za każdym razem okazywać w kasie przy wejściu na pływalnię.

 


Wymagane umiejętności:

Grupa  - "zaawansowana plus", 45 minut sobota godz. 12:15 - 13:00. Zajęcia prowadzone na basenie sportowym tor 5.

Umiejętności pływaka:

potrafi pływać stylem grzbietowym,

pływanie elementarne stylem dowolnym (kraulem) bez przyboru,

potrafi wykonać skok startowy ze słupka startowego (na główkę).

 

Grupa zaawansowana 30 minut sobota godz. 13:00 - 13:30. 

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym tor 6.

Umiejętności pływaka:

potrafi wykonać wydechy do wody,

potrafi pływać stylem grzbietowym,

potrafi wykonać ćwiczenia z przyborem do stylu dowolnego (kraula),

potrafi wykonać skok na nogi ze słupka startowego.

 

Grupa średniozaawansowana 30 minut sobota godz. 13:30 - 14:00 oraz niedziela godz. 18:00 - 18:30.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym tor 6.

Umiejętności pływaka:

potrafi zanurzać głowę pod wodą,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską lub bez deski na grzbiecie,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską na piersiach,

nie boi się skoków do wody.

 

Grupa podstawowa 30 minut sobota godz. 14:00 - 14:30 oraz niedziela godz. 17:30 - 18:00.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym tor 6.

Umiejętności pływaka:

dziecko słabo oswojone z wodą,

ćwiczenia z makaronem.

 

Grupa nauka i doskonalenie pływania dorosłych 45 minut niedziela godz. 18:30 - 19:15.

Zajęcia prowadzone na basenie sportowym tor 6.

Umiejętności pływaka:

potrafi zanurzać głowę pod wodą,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską lub bez deski na grzbiecie,

potrafi wykonać ćwiczenia z deską na piersiach.